1787 door Joannes Clerquet, cruydenier op de plaats waar voordien bijgebouwen van het klooster waren.

De achterbouw dateert nog uit de klooster periode (huis van de lekenzusters).