Bouwjaar onbekend.
Oospronkelijk trapgevel met aanzet ter hoogte van de kroonlijst van nr. 30.