1782 door Joannes Pletsier, ticheldekker

1844 geringe verbouwing en verhoging van de kroonlijst door A. Van Damme