Nieuwbouw omstreeks 1990 met gelijkaardig bouwvolume als vroeger huisje, dat sterk gelijkend was aan nr. 19.