In 1946 gebouwd samen met fabrieksingang voor spinnerij (heden MIAT) van de NV Union Cotonière op de nieuwe rooilijn, na afbraak van bestaand huis.