Bouwjaar onbekend, vermoedelijk 17de-eeuws.

De vensteromlijstingen herinneren nog aan de laat-18de-eeuwse toestand.