1787 door Joannes de Pannemaecker.

Plan en uitvoering door Pieter vande Cappelle, meester metselaar.

Verdwenen na rooilijnverlegging.

Nieuwbouw in 1931 op nieuwe rooilijn in opdracht van Lieven De Witte uit de Ottogracht.