Gebouwd in 1700 door Pieter de Moerloose, koopman.

Voordien twee huisjes, waarvan één genaamd De Stadt Weenen (1693).

Verhoogd met één verdieping in 1884 door Ferdinand De Jonghe.