1839 door F. Callens verhoogde voorgevel (zgn. Hollywoodgevel), voordien trapgevel.

Op de toppartij na, binnen in essentie nog onveranderd gebleven; in kern vermoedelijk een laat-zeventiende-eeuws huis.