Bouwblokje verdwenen in 1872.

1759 en 1762: groot voorhuis aan de straat (oud kad nr. 63) met kleinere woningen en houtmagazijn aan de oevers van de Leie en Ottogracht door Frans Premier Lammens, negociant.

Merkwaardig gevelbeeld (Piëta: Maria met lijk van Jezus op de schoot)

1846: zelfde voorhuis. Het gevelbeeld werd overgebracht naar het hoekhuis Goudstraat- Ottogracht.

Kleinere huisjes: nieuwbouw door Carel Colle in 1793. Bestaande en nieuwe toestand van een huis verbouwd in 1847 door de wed. Van Quickelberghe.